Aşağıdaki sitede mikrodenetleyiciye optokuplör üzerinden rölenin nasıl bağlanılacağı açıklanmış.

https://www.circuits-diy.com/optocoupler-relay-driver-with-pc817-2n3904/